Старият Завет

Новият Завет

Откровение 17:16 Цариградски (BG1871)

И десетте рога които си видял на звяра, те ще възненавидят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и плътта й ще поядат, и нея ще изгорят в огън.

Прочетете пълната глава Откровение 17

Изглед Откровение 17:16 в контекст