Старият Завет

Новият Завет

Откровение 16:18 Цариградски (BG1871)

И бидоха гласове и гръмове и светкавици, и стана трус голям какъвто не е бил от как съществуват человеците на земята, такъв трус, толкоз голям.

Прочетете пълната глава Откровение 16

Изглед Откровение 16:18 в контекст