Старият Завет

Новият Завет

Откровение 16:17 Цариградски (BG1871)

И седмият ангел изля чашата си на въздуха; и излезе глас голям из храма небесен, от престола, който казваше: Свърши се.

Прочетете пълната глава Откровение 16

Изглед Откровение 16:17 в контекст