Старият Завет

Новият Завет

Откровение 12:7 Цариградски (BG1871)

И стана бой на небето: Михаил и ангелите негови биха се против змея; и змеят се би и ангелите негови,

Прочетете пълната глава Откровение 12

Изглед Откровение 12:7 в контекст