Старият Завет

Новият Завет

Откровение 12:5 Цариградски (BG1871)

И роди дете мъжко, което ще управлява всите народи с жезъл железен, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога и при неговият престол.

Прочетете пълната глава Откровение 12

Изглед Откровение 12:5 в контекст