Старият Завет

Новият Завет

Откровение 1:14 Цариградски (BG1871)

а главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като пламик огнен;

Прочетете пълната глава Откровение 1

Изглед Откровение 1:14 в контекст