Старият Завет

Новият Завет

Матей 8:24 Цариградски (BG1871)

И ето, буря голяма биде на морето, така щото вълните покриваха ладията: а той спеше.

Прочетете пълната глава Матей 8

Изглед Матей 8:24 в контекст