Старият Завет

Новият Завет

Матей 27:5 Цариградски (BG1871)

И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде та се обеси.

Прочетете пълната глава Матей 27

Изглед Матей 27:5 в контекст