Старият Завет

Новият Завет

Матей 24:34 Цариградски (BG1871)

Истина ви казвам, този род няма да премине, докле се не сбъдне всичко това.

Прочетете пълната глава Матей 24

Изглед Матей 24:34 в контекст