Старият Завет

Новият Завет

Матей 24:31 Цариградски (BG1871)

И ще проводи ангелите си с голям глас от тръба; и ще съберат избраните негови от четирите ветрове, от край до край на небесата.

Прочетете пълната глава Матей 24

Изглед Матей 24:31 в контекст