Старият Завет

Новият Завет

Матей 2:8 Цариградски (BG1871)

И като ги изпрати във Витлеем, рече им: Идете, изпитайте наздраво за детето; и като го намерите, известете ми, да дойда и аз да му се поклоня.

Прочетете пълната глава Матей 2

Изглед Матей 2:8 в контекст