Старият Завет

Новият Завет

Матей 16:12 Цариградски (BG1871)

Тогаз разумяха че не рече да се пазят от кваса хлебен, но от учението Фарисейско и Садукейско.

Прочетете пълната глава Матей 16

Изглед Матей 16:12 в контекст