Старият Завет

Новият Завет

Матей 16:1 Цариградски (BG1871)

И дойдоха Фарисеите и Садукеите при него, и за да го изкушават поискаха му да им покаже знамение от небето.

Прочетете пълната глава Матей 16

Изглед Матей 16:1 в контекст