Старият Завет

Новият Завет

Матей 10:26 Цариградски (BG1871)

И тъй не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което да се не открие; и тайно което да се не узнае.

Прочетете пълната глава Матей 10

Изглед Матей 10:26 в контекст