Старият Завет

Новият Завет

Марко 6:3 Цариградски (BG1871)

Не е ли този дърводелецът, синът Мариин, и брат на Якова и на Иосия и на Юда и на Симона? и не са ли сестрите му тука у нас? И съблазняваха се в него.

Прочетете пълната глава Марко 6

Изглед Марко 6:3 в контекст