Старият Завет

Новият Завет

Марко 16:4 Цариградски (BG1871)

И като погледнаха, видяха че камикът бе отвален; защото беше твърде голям.

Прочетете пълната глава Марко 16

Изглед Марко 16:4 в контекст