Старият Завет

Новият Завет

Марко 16:11 Цариградски (BG1871)

И те като чуха че е жив и че го е видяла, не хванаха вяра.

Прочетете пълната глава Марко 16

Изглед Марко 16:11 в контекст