Старият Завет

Новият Завет

Марко 1:9 Цариградски (BG1871)

И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски, и кръсти се от Иоана в Иордан.

Прочетете пълната глава Марко 1

Изглед Марко 1:9 в контекст