Старият Завет

Новият Завет

Марко 1:39 Цариградски (BG1871)

И той проповядваше по съборищата им по всичка Галилея, и изпъждаше бесовете.

Прочетете пълната глава Марко 1

Изглед Марко 1:39 в контекст