Старият Завет

Новият Завет

Марко 1:26 Цариградски (BG1871)

И нечистият дух, като го покъса, извика с голям глас и излезе от него.

Прочетете пълната глава Марко 1

Изглед Марко 1:26 в контекст