Старият Завет

Новият Завет

Марко 1:25 Цариградски (BG1871)

И запрети му Исус, и рече; Млъкни, и излез из него.

Прочетете пълната глава Марко 1

Изглед Марко 1:25 в контекст