глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Старият Завет

Новият Завет

Лука 13 Цариградски (BG1871)

1. И в това време дойдоха някои и му известиха за Галилеяните на които кръвта Пилат смесил със жертвите им.

2. И отговори Исус и рече им: Мислите ли че тези Галилеяни за това що така пострадаха са били най-грешни от всичките Галилеяни?

3. Казвам ви: не; но ако се не покаете, всинца така ще загинете.

4. Или осемнадесетте онези върх които падна стълпът Силоамски и ги уби, мислите ли че те бяха най-грешни от всичките человеци които живеят в Ерусалим?

5. Казвам ви: не; но ако се не покаете, всинца така ще загинете.

6. Казваше още тази притча: Някой си имаше в лозето си насадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, и не намери.

7. И рече на лозаря: Ето три години как ида да търся плод от тази смоковница, и не намервам: отсечи я; защо да запраздня и земята?

8. А той отговори и рече му: Господарю, остави я и това лето, докле разкопая около нея и насипя тор;

9. и ако даде плод, добре; ако ли не, подир това ще я отсечеш.

10. И една събота поучаваше в едно от съборищата;

11. и, ето, беше там една жена която имаше дух болестен осемнадесет години, и сгърбена беше, и не можеше никак да се изправи.

12. Като я видя Исус, извика и рече й: Жено, освободена си от болестта си.

13. И положи на нея ръце, и тоз час се изправи жената, и славеше Бога.

14. И отговори началникът на съборището, който негодуваше защото в събота я изцели Исус, и казваше, на народа: Шест дни са, в които трябва да работите: в тях прочее идвайте и целете се, а не съботен ден.

15. Отговори му Господ и рече: Лицемере! всеки един от вас не отвързва ли в събота вола или осела си от яслите, и го завожда та го напоява?

16. А тая като е дъщеря Авраамова, която е вързал Сатана, ето, осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?

17. И това като говореше той, посрамяваха се всичките, които му се противяха; и всичкият народ се радваше за всите славни дела негови.

18. Казваше още: На какво е подобно царството Божие? и на що да го уприлича?

19. Подобно е на зърно синапово, което человек взе и посея го в градината си; и порасте и стана дърво голямо, и птиците небесни превитаваха в неговите ветви.

20. И пак рече: На какво да уподобя царството Божие?

21. Подобно е на квас който като го взе жена скри го в три мери брашно докле се вкисна всичкото.

22. И като отиваше в Ерусалим, минуваше през градовете и през селата та поучаваше.

23. И някой си му рече: Господи, малцина ли са които ще се спасят? А той им рече:

24. Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото мнозина, казвам ви, ще искат да влязат, и не ще да могат.

25. След като стане стопанинът на къщата и затвори вратата, а вие останете вън, и наченете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, Господи, отвори ни, и той отговори и ви рече: Не ви зная от къде сте;

26. тогаз ще наченете да казвате: Ядохме пред тебе и пихме; и на нашите улици си поучавал.

27. И ще рече: Казвам ви, не ви зная от къде сте: махнете се от мене всинца които работите неправда.

28. Там ще бъде плач и скърцане със съби кога видите Авраама и Исаака и Якова и всите пророци в царството Божие, а вас че сте изпъдени вън.

29. И ще дойдат от изток и запад, и от север и юг, и ще седнат в царството Божие.

30. И, ето, има последни които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.

31. В него ден дойдоха някои Фарисеи, и казват му: Излез и си иди от тука, защото Ирод иска да те убие.

32. И рече им: Идете и речете на тази лисица: Ето, бесове изпъждам, и правя изцеления днес и утре; и в третият ден се свършвам.

33. Но трябва аз днес и утре и в другия ден да ида; защото не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим.

34. Ерусалиме! Ерусалиме! ти който пророците избиваш, и пратените до тебе с камене биеш, колко пъти поисках да събера чадата ти, както птица пилците си под криле, и не рачихте!

35. Ето оставя се вам домът ваш пуст; и истина ви казвам че няма да ме видите дори дойде времето когато ще речете: Благословен който иде в името Господне.