Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 4:4 Цариградски (BG1871)

да я явя както ми подобава да говоря.

Прочетете пълната глава Колосяни 4

Изглед Колосяни 4:4 в контекст