Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 3:18 Цариградски (BG1871)

Жени, покорявайте се на своите си мъже, както подобава в Господа.

Прочетете пълната глава Колосяни 3

Изглед Колосяни 3:18 в контекст