Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 3:16 Цариградски (BG1871)

Словото Христово да се вселява във вас богато с всяка премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.

Прочетете пълната глава Колосяни 3

Изглед Колосяни 3:16 в контекст