Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 3:11 Цариградски (BG1871)

дето няма Елин нито Юдеин, обрязване и необрязване, варвар, Скит, раб, свободен; но все и във все Христос.

Прочетете пълната глава Колосяни 3

Изглед Колосяни 3:11 в контекст