Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 2:11 Цариградски (BG1871)

в когото и обрязани бидохте с неръкотворено обрязване, и съблякохте греховното тяло на плътта чрез обрязването Христово;

Прочетете пълната глава Колосяни 2

Изглед Колосяни 2:11 в контекст