Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:7 Цариградски (BG1871)

както сте и научили от Епафраса възлюбления наш съслужник, който е за вас верен служител Христов;

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:7 в контекст