Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:26 Цариградски (BG1871)

тайната която беше скрита от вековете и от родовете, и сега се яви на неговите светии;

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:26 в контекст