Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:16 Цариградски (BG1871)

понеже чрез него бе създадено всичко което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, престоли било, или господства, или началства, или власти, всичкото чрез него и заради него се създаде;

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:16 в контекст