Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:14 Цариградски (BG1871)

в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на греховете;

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:14 в контекст