Старият Завет

Новият Завет

Галатяни 1:9 Цариградски (BG1871)

Както по-горе рекохме, и сега пак казвам: Ако някой ви проповядва друго евангелие освен онова което приехте, да бъде анатема.

Прочетете пълната глава Галатяни 1

Изглед Галатяни 1:9 в контекст