Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 4:3 Цариградски (BG1871)

още и тебе моля, искренни мой съдружниче, помагай им които наедно с мене се подвизаваха в благовествуването, наедно и с Климента и другите мои сътрудници, на които имената са в книгата на живота.

Прочетете пълната глава Филипяни 4

Изглед Филипяни 4:3 в контекст