Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 4:21 Цариградски (BG1871)

Поздравете в Христа Исуса всекиго светаго. Поздравяват ви братята които са с мене.

Прочетете пълната глава Филипяни 4

Изглед Филипяни 4:21 в контекст