Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 3:6 Цариградски (BG1871)

по ревността гонител на църквата, по правдата на закона непорочен бях.

Прочетете пълната глава Филипяни 3

Изглед Филипяни 3:6 в контекст