Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 3:14 Цариградски (BG1871)

и тичам към целта за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

Прочетете пълната глава Филипяни 3

Изглед Филипяни 3:14 в контекст