Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:6 Цариградски (BG1871)

който в образ Божий като бе не го помисли похищение да е равен Богу,

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:6 в контекст