Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:27 Цариградски (BG1871)

И наистина боледува близу до смърт; но Бог го помилва, и не тъкмо него, но и мене, да ми не стане скърб върх скърб.

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:27 в контекст