Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:25 Цариградски (BG1871)

Помислих обаче за нуждно да проводя до вас Епафродита, брата и сътрудника и сподвижника моего, а вашего посланика и служителя на потребата ми;

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:25 в контекст