Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:16 Цариградски (BG1871)

като държите словото на вечния живот, за моя похвала в деня Христов че не съм тичал напраздно и не съм се напраздно трудил.

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:16 в контекст