Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 1:6 Цариградски (BG1871)

като съм уверен в това истото, че онзи който е начнал във вас добро дело ще го свърши даже до деня Исус Христов;

Прочетете пълната глава Филипяни 1

Изглед Филипяни 1:6 в контекст