Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 1:2 Цариградски (BG1871)

Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

Прочетете пълната глава Филипяни 1

Изглед Филипяни 1:2 в контекст