Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 1:19 Цариградски (BG1871)

Защото зная че това ще ми излезе за спасение с вашата молитва и с помощта на Духа Исус Христов,

Прочетете пълната глава Филипяни 1

Изглед Филипяни 1:19 в контекст