Старият Завет

Новият Завет

Евреи 6:6 Цариградски (BG1871)

и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак с покаяние, понеже разпъват втори път в себе си Сина Божия и опозоряват го.

Прочетете пълната глава Евреи 6

Изглед Евреи 6:6 в контекст