Старият Завет

Новият Завет

Евреи 4:4 Цариградски (BG1871)

Защото негде си е рекъл за седмият ден така: "И почина си Бог в седмия ден от всичките си дела;"

Прочетете пълната глава Евреи 4

Изглед Евреи 4:4 в контекст