Старият Завет

Новият Завет

Евреи 2:8 Цариградски (BG1871)

всичко си покорил под нозете му." А когато му покори всичко, не остави нищо непокорено нему; но сега не виждаме още да е всичко покорено нему.

Прочетете пълната глава Евреи 2

Изглед Евреи 2:8 в контекст