Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 6:5 Цариградски (BG1871)

Вие, раби, покорявайте са на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърдцето си, както на Христа.

Прочетете пълната глава Ефесяни 6

Изглед Ефесяни 6:5 в контекст