Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 3:13 Цариградски (BG1871)

За това ви моля да не ви се додее от моите за вас скърби, които са ваша слава.

Прочетете пълната глава Ефесяни 3

Изглед Ефесяни 3:13 в контекст