Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 2:20 Цариградски (BG1871)

Понеже бидохте съзидани на основанието на апостолите и пророците, като е краеъгълен камик сам си Исус Христос,

Прочетете пълната глава Ефесяни 2

Изглед Ефесяни 2:20 в контекст