Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 1:20 Цариградски (BG1871)

която подействува в Христа като го възкръси от мъртвите, и тури го да седне от дясната си страна на небеса,

Прочетете пълната глава Ефесяни 1

Изглед Ефесяни 1:20 в контекст